Tag: ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດ

21st April 2020 0

ຝຣັ່ງຕິດອັນດັບ 4 ປະເທດທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນໂລກ

By Admin

ອິງຕາມການລານງານຂອງສື່ຕ່າງປະທດໃຫ້າູ້ວ່າ ຝຣັ່ງກາຍເປັນປະເທດທີ 4 ໃນໂລກ ທີ່ມີຍອດເສຍຜູ້ຊີວິດຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຫຼາຍກວ່າ 20.000 ຄົນ ຕາມຫຼັງ ປະເທດອິຕາລີ, ສະເປນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ໂດຍຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໃນປະທດ ປັດຈຸບັນ 20.265 ຄົນ ຫຼື ເພີ່ມຂື້ນ 2.8%…