Tag: ຍທຂ

4th May 2020 0

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແນະນຳບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານພາຍໃນ ໄລຍະປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

By Admin

ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ ເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາ ເລກທີ 292/ຍທຂ,…

16th April 2020 0

ຍທຂ ແຈ້ງການແນະນຳ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນປະເທດ ໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19

By Admin

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງ ຍທຂ ສະບັບເລກທີ 07852/ຍທຂ/ກຂສ, ລົງວັນທີ 16 ເມສາ 2020 ເລື່ອງ ວິທີການແກ້ໄຂ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົດແນະນໍາ ຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ…