Tag: ຊ່າງ

25th April 2020 0

34 ​ມື້​ທີ່​ລໍ​ຄອຍ ໄດ້​ອອກ​ໂຮງ​ໝໍ​ແລ້ວ ຂອບ​ໃຈ​ທ່ານ​ໝໍຫຼາຍໆ​ເດີ້… ຄົນ​ທີ 5 ເຊົາ​ຈາກ​ໂຄວິດ

By Admin

ອີກ​ໜຶ່ງ​ຄົນ​ທີ່​ຫາຍ​ຈາກ​ເຊື້ອ​ໂຄວິດ ແລະ ໄດ້​ໂພ​ສ​ຜ່ານ​ເຟດ​ບຸກ​ສ່ວນ​ໂຕ​ຕົນ​ເອງວ່າ 34 ມື້ທີ່ຢູ່ໂຮງຫມໍ, 34 ມື້ທີ່ຮູ້ສຶກວ່າ ດົນ ແລະ ຍາວນານທີ່ສຸດໃນຊີວິດທີ່ໄດ້ຮັກສາຕົວເອງໃນໂຮງຫມໍ.ມາຮອດມື້ນີ້, ມື້ທີ່ຊ່າງເອງລໍຄອຍ ແລະ ພາວະນາຢູ່ທຸກມື້, ກາໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມຈິງ, ຊ່າງໄດ້ຮັກສາຫາຍດີຈາກCovid 19 ແລ້ວ 100% ແລະ ກໍາລັງອອກໂຮງຫມໍມື້ນີ້…