Tag: ຊ່ວຍ 2 ແຂວງຕ້ານໂຄວິດ

7th April 2020 0

ສຸດຊຶ້ງນໍ້າໃຈ ນັກຮົບຊຸດຂາວ ຈາກສປ ຈີນ ລົງພື້ນທີ່ 2 ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຈໍາປາສັກ ຕ້ານໂຄວິດ

By Admin

ຊົມເຊີຍສຸດໃຈ ນັກຮົບເສື້ອຂາວ ຈາກແດນມັງກອນ ຈຳນວນ 12 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ຢື່ນມາເຂົ້າມາຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການຕ້ານການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ບໍ່ໃຫ້ແແພ່ລາມເປັນວົງກວ້າງ, ພາຍຫຼັງສຳເລັດການປະຕິບັດວຽກງານໃນເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2020 ຄະນະແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຈາກ ສປ ຈີນທັງ…