Tag: ຊ່ວຍເຫຼືອທຳລາຍລະເບີດ

15th December 2019 0

ອີກໜຶ່ງກຳລັງແຮງ! ຢີ່ປຸ່ນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 5,5 ຕື້ກີບ ທໍາລາຍລະເບີດລູກຫວ່ານຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ

By Admin

ຊຶ້ງນໍ້າໃຈ ລັດຖະບານຢີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ມີມູນຄ່າ 746,128 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 5,5 ຕື້ກີບ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນໂຄງການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທໍາລາຍລະເບີດລູກຫວ່ານທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ. * ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນທີ່ ສະຖານທູດຢີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 11 ທັນວາ…