Tag: ຊົມວິຖີຊີວິດ

28th December 2019 0

ຊົມພາບອະດີດ ບ້ານຜານົມ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ເມື່ອປີ 1957

By Admin

ບ້ານຜານົມ ເປັນບ້ານທີມີບັນພະບູຣຸດເປັນຄົນລື້ ທີອົບພະຍົກມາແຕ່ດິນແດນສິບສອງປັນນາ ເທື່ອທຳອິດທີອົບພະຍົກມາ ເມື່ອໃນ ຄ.ສ 1847 ເຊິ່ງໃນຕອນນັ້ນ ລາວເຮົາຍັງເປັນປະເທດສະຣາດຂອງໄທຢູ່ ໃນເທື່ອນັ້ນ ກອງທັບໄທ ຍົກທັບຂຶ້ນໄປປາບຈະລາຈົນ ເຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງຫລວງຊຽງຮຸ່ງ ຂອງແຄວ້ນສິບສອງປັນນາ ໂດຍມາເກນກອງທັບຈາກເມືອງຫລວງພຣະບາງ ເຊຶ່ງພຣະເຈົ້າສຸກກະເສີມ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ໃຫ້ຂຶ້ນໄປຊ່ວຍ ຫລັງປາບຈະລາຈົນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໄດ້ກວາດຕ້ອນຄອບຄົວ…