Tag: ຊີ້ດາດອັນລະລາຍ

2nd January 2020 0

ຄວນຮູ້ຜົນຮ້າຍ ​ທີ່​ແຝງ​ມາ​ກັບ​ຄວາມ​ແຊບ ໃນຊີ້ນດາດ

By Admin

ຄົນສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ອາກາດໜາວໆ ເຢັນໆແບບນີ້ ອາຫານທີ່ນຶກເຖິງ ຄົງຈະເປັນຊີ້ນດາດ ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ? ຊີ້ນດາດ ກໍມີອັນຕະລາຍ​ທີ່​ແຝງ​ມາ​ກັບ​ຄວາມ​ແຊບທີ່ທ່ານອາດຍັງບໍ່ຮູ້​ ດ້ວຍ​ອາຫານ​ທີ່ອີ່ມແລ້ວ​ຄຸ້ມ ທີ່​ສາມາດ​ເລືອກ​ກິນອາຫານ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ໄດ້​ຕາມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ ​ຕາມ​ຮ້ານ​ອາຫານ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຕິດ​ປ້າຍບອກ​ວ່າ ບຸບເຟ ແລະ ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ທີ່​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ເປັນ​ທີ່​ນິຍົມ​ສຳລັບ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ທຸກ​ໄວ ທັງ​ໄວ​ໜຸ່ມ ໄວ​ຮຽນ…