Tag: ຊີວິດບໍ່ຕ້ອງສົມບູນແບບ

22nd January 2021 0

ຊີວິດບໍ່ຕ້ອງສົມບູນແບບທຸກ​ຢ່າງ ຂໍ​ພຽງ​ມີ 5 ຂໍ້​ນີ້

By Admin

ຊີວິດບໍ່ຕ້ອງສົມບູນແບບ ແລະ ບໍ່ລູລາທຸກຢ່າງດອກຂໍພຽງແຕ່ມີ: 1 ເຮືອນພໍມີໃຫ້ພັກ 2 ເງິນພໍມີໃນການໃຊ້ຈ່າຍ 3 ອາຫານບໍ່ຕ້ອງແຊບທຸກຄາບພໍມີກິນໃຫ້ອິ່ມທ້ອງ 4 ເສື້ອຜ້າບໍ່ຕ້ອງລູລາພໍມີໃຊ້ຫຸ້ມກາຍ 5 ຄູ່ຊີວິດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດດີທຸກຢ່າງ ຂໍພຽງຮູ້ໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຮືອນສາມນ້ຳສີ ເທົ່ານີ້ກໍພູມໃຈແລ້ວ… ຈາກ: Morakot Xayalath