Tag: ຊາວກະສິກອນ ເມືອງທ່າແຂກ

17th December 2019 0

ຊົມເຊີຍ!!! ກຸ່ມກະສິກອນ 15 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ເມືອງທ່າແຂກ ໄດ້ຮັບແນວພັນພືດ-ພັນສັດ

By Admin

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ 15 ບ້ານຂອງເມືອງທ່າແຂກ ໄດ້ຮັບແນວພັນພືດ, ອຸປະກອນສັດຕະວະແພດ ແລະ ສັດລ້ຽງ ໃນໂຄງການ ຮ່ວມມືເພື່ອການປັບປຸງວຽກງານຄ້ຳສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການຂາດສານອາຫານໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງຕ່າງໜ້າມອບໂດຍ ທ່ານ ຖະໜອມສັກ ຜູ້ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ນາງ ສຸດີ ທັກນຸວົງ…