Tag: ຈ່າຍຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕິ

12th April 2020 0

ກະຊວງແຮງງານແຈ້ງ ໄລຍະພັກບຸນປີໃໝ່ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຈ່າຍຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕິ !

By Admin

ຂ່າວດີ !!! ກະຊວງແຮງງານແຈ້ງ ໄລຍະພັກບຸນປີໃໝ່ນີ້ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕິ !!! ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 1114/ຮສສ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,​ ວັນທີ 11 ເມສາ 2020​ ເຖິງພະແນກແຮງງານ ແລະ…