Tag: ຈົບຊີວິດ

7th May 2021 0

ຕາອີ່ຕົນສົງສານ 3 ພໍ່ລູກຫວັງຈົບຊີວິດ ຍ້ອນບໍ່ມີເງິນ, ບໍ່ມີອັນຊິກີນ ໂອ້ຍເນາະ

By Admin

ຕາອີ່ຕົນສົງສານ 3 ພໍ່ລູກຫວັງຈົບຊີວິດ ຍ້ອນບໍ່ມີເງິນ, ບໍ່ມີອັນຊິກີນ ໂອ້ຍເນາະ ຈາກໂພສ ຄະຕິທັມ ຄຳຄົມ ໂຄວິດເປັນເຫດສັງເກດໄດ້ ສາມພໍ່ລູກພາກັນຫວັງຈົບຊີວິດ ຍ້ອນບໍ່ມີເງິນ, ບໍ່ມີອັນຊິກີນ ແຕ່ບາງຄົນບໍ່ມີແນວສິກິນ,ບໍ່ມີເຂົ້າສານທີ່ຈະຫຸງ ໜຶ່ງ ເຈົ້າຄິດວ່າເຂົາສິທຸກສຳໃດ ບາງມຶ້ກິນນ້ຳ ແທນເຂົ້າ ບາງມຶ້ຕ້ອງຂົມຕາໃຫ້ຫລັບ ທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນຫຍັງ…

19th November 2019 0

ຄໍາເວົ້າຂ້າຄົນໄດ້ ! ເດັກຕັດສິນໃຈໂດດຕຶກຈົບຊີວິດ ຍ້ອນຄູຮ້າຍ

By Admin

ເຫດການໜ້າສະລົດໃຈທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດຈີນ ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາ, ເມື່ອນັກຮຽນໄວ 12 ປີ ຕັດສິນໃຈກະໂດດຕຶກຂ້າຕົນເອງຕໍ່ໜ້າໝູ່ໆ ຮ່ວມຫ້ອງຮຽນ ຫຼັງຖືກຄູເວົ້າໃຫ້ເລື່ອງການຮຽນຕໍ່ໜ້າທຸກຄົນ. ເຫດເກີດຂຶ້ນທີ່ຕຶກຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງໜຶ່ງໃນມວນທົນກວາງຕຸ້ງ ປະເທດຈີນ ເດັກນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 6 ຊື່ Xiao Ru ອາຍຸ…