Tag: ຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ

2nd April 2020 0

ຂ່າວດີ ! ການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫລຸດລົງເຫລືອພຽງ 3 ຂັ້ນຕອນ ເທົ່ານັ້ນ !

By Admin

ຂ່າວດີ ! ການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫລຸດລົງເຫລືອພຽງ 3 ຂັ້ນຕອນ ເທົ່ານັ້ນ ! ງ່າຍໆ ! ມາເລີ້ມເຮັດທຸລະກິດ ກັນເທາະ ! ພາບ​ປະ​ກອບ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ…