Tag: ຈືນ​ກ້ວຍ

21st June 2020 0

ປ່ຽນ​ຈາກ​ການ​ຊື້​ມາ​ຈືນ​ກິນ ແລະ ຂາຍ​ເປັນ​ອາ​ຊີບ​ເສີມ​ໄດ້ ວິ​ທີ​ຈືນ​ກ້ວຍ​ແບບ​ມື​ອາ​ຊີບ

By Admin

ໃຜ​ແນ່​ມັກ​ກິນ​ຈືນ​ກ້ວຍ ມື້​ນີ້​ຈະ​ມາ​ແນະ​ນຳ​ສູດ ແລະ ວິ​ທີ​ຈືນ​ກ້ວຍ​ແບບ​ກີນ​ເອງ​ໄດ້, ເຮັດ​ຂາຍ​ກໍ​ດີ ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ແນະ​ນຳ ໃຊ້​ພຽງ​ແ​ປ້ງ​ໂກ​ກິ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ເປັນ​ສູດ​ຂອງ  “Tukata Thai Kitchen” ກອບນອກ ໜຸ່ມ​ໃນ ຫອມ​ແຊບ ກຽມ​ສ່ວນ​ປະ​ສົມ​ເລີຍ ໝາກ​ກ້ວຍ 1 ຫວີ, ນ້ຳ​ຕານ​ຊາຍ 1…