Tag: ຈິງຫຼີດ

5th February 2021 0

ກິນ​ກະ​ແຊບ ຂາຍ​ກະ​ໄດ້ ! ລອງ​ເບິ່ງ​ເລີຍ ວິ​ທີ​ລ້ຽງ ຈິງຫຼີດ

By Admin

ຈິງຫຼີດສັດປະເພດແມງໄມ້ ທີ່ກິນແຊບ ກິນກັບເຂົ້າ ຫຼື ເປັນຂອງກັບແກ້ມ ກໍຖືວ່າເປັນອາຫານຊັ້ນຍອດ ນົວໆ ມັນໆ ແຊບ ແລະ ລາຄາກໍຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ໃຜທີ່ຄິດ ຫຼື ຢາກລອງລ້ຽງຈິງຫຼີດ ໄວ້ກິນ ໄວ້ຂາຍ ມາສຶກສາຂໍ້ມູນນຳກັນວ່າ ມີການກຽມ ແລະ ລ້ຽງແນວໃດ…