Tag: ຈຳປາທອງ ກາເດັ້ນ ຣີສອດ

25th January 2021 0

ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນສຸດຊິວ ວິວງາມສົມຄຳລໍາລື່ ຈຳປາທອງ ກາເດັ້ນ ຣີສອດ ສຳ​ພັດ​ໄດ້​ທີ່ວັງວຽງ

By Admin

ພາຮ່າງກາຍໄປພັກຜ່ອນ ກັນເທາະ ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນສຸດຊິວ ວິວງາມສົມຄຳລໍາລື່ ຈຳປາທອງ ກາເດັ້ນ ຣີສອດ ຖ້າໃຜໄດ້ໄປວັງວຽງ . . ຕິດແຄມນ້ຳ ແລະ ມີພູເຂົາ ບໍລິການດີ ອາຫານແຊບ ລາຄາບໍ່ແພງ . . ພິກັດ ຣີສອດຈຳປາທອງ…