Tag: ງານແຕ່ງດອງ

14th January 2020 0

ບໍ່ໄດ້ຈັດງານແຕ່ງ ບໍ່ໄດ້ແປວ່າບໍ່ໃຫ້ກຽດພໍ່ແມ່ ແຕ່ລະຄອບຄົວມີພາລະຫນ້າທີ່ບໍ່ຄືກັນ

By Admin

ການແຕ່ງດອງ ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດຄູ່ແບບຈິງຈັງ ແລະ ເປັນການປະກາດໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຫລືຍາດຕິພີ່ນ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ຄົນສອງຄົນຈະຢູ່ຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກ ແລະ ດູແລກັນໄປຈົນແກ່ເຖົ້າ ໃນອະດີດເຖິ່ງແມ່ນວ່າການແຕ່ງດອງຈະເປັນການຜູກມັດທັ້ງສອງຝ່າຍໃຫ້ຢູ່ນໍາກັນແລ້ວ ແຕ່ພົບວ່າປັດຈຸບັນ ເປັນພຽງການເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດຄູ່ເທົ່ານັ້ນ ບາງຄົນກໍຈັດງານແຕ່ງດອງທີ່ໃຫຍ່, ຫຼູຫຼາໃຊ້ຫງົບປະມານຈຳນວນຫລາຍ ບາງຄົນເຖິງຂັ້ນຕ້ອງກູ້ໜີ້ສິນມາເພື່ອເຮັດງານແຕ່ງດອງທັ້ງໆທີ່ຍັງບໍ່ພ້ອມ ແຕ່ບາງຄອບຄົວພໍ່ແມ່ກໍມີພ້ອມທາງຖານະແລະເງິນທອງ ນັ້ນກໍຖືວ່າໂຊກດີໄປ ແຕ່ນັ້ນກໍບໍ່ເປັນແນວຕັດສິນວ່າເຮາຈະຮັກກັນໄປຕະຫຼອດ, ຈະໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນ ເພາະກໍເຫັນມາຫຼາຍຄູ່ຄືກັນທີ່ຕ້ອງຮ້າງກັນໄປເພາະຫຼາຍໆປັດໃຈ ຕໍ່ໃຫ້ຈັດງານແຕ່ງຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່າໃດກໍຕາມ…