Tag: ງານວິ​ວາ T’jame uno

28th January 2021 0

ຟັງ​ລະ​ຫວາ​ເພງ​ໃໝ່ ຂອງ 2 ອ້າຍ​ນ້ອງ T’jame uno ເຈມ ແລະ Gx2 ກູດ “ງານ​ວິ​ວາ”

By Admin

ມາ​ແລ້ວ​ເພງ​ໃໝ່​ທີ່​ແຟນໆ ຖ້າ​ຟັງ ຈາກ​ການ​ປະ​ສານ​ສຽງ​ກັນ ຂອງ 2 ອ້າຍ​ນ້ອງ ບ້ານ​ນາ ນັກ​ຮ້ອງ 100 ລ້ານ​ວິວ ຢ່າງ T’jame uno ເຈມ ແລະ Gx2 ກູດ . ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຜົນ​ງານ​ເພງ​ຮ້ອງ​ນຳ​ກັນ, ຮ້ອງ​ຄູ່,…