Tag: ງານວາງສະແດງຮູບພາບ

18th February 2020 0

ເຊີນຮ່ວມງານວາງສະແດງຮູບພາບ ສົ່ງເສີມຜົນງານຂອງຊ່າງຖ່າຍພາບລາວ ມື້ນີ້ຮອດວັນທີ 22 ກຸມພານີ້

By Admin

ຈາກ: https://updatelaos.com/ ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນຄ່າ ແລະ ຜົນງານຮູບພາບ ຂອງຊ່າງຖ່າຍພາບຄົນລາວລຸ້ນໃໝ່; ສະຖານທູດຝະຣັ່ງ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ ຈັດງານວາງສະແດງຮູບພາບ ຂຶ້ນມາ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມຜົນງານຂອງຊ່າງຖ່າຍພາບລາວ. ສຳລັບຮູບພາບທີ່ນຳມາວາງສະແດງມີທັງໝົດ 70 ພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍຊ່າງພາບຄົນລາວ 7 ຄົນ ເຊິ່ງຮູບພາບສ່ວນໃຫຍ່ ຈະເປັນພາບທີ່ຖືກຖ່າຍຕາມຖະໜົນຫົນທາງ,…