Tag: ຄ່າເຂົ້າຊົມ

12th May 2022 0

ມາໃຫມ່ຮູ້ໄວ້ ! ລາຄາເຂົ້າສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫໍພຣະແກ້ວ, ວັດສີສະເກດ ແລະ ພຣະທາດຫຼວງ

By Admin

ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງການ ມາ ຍັງບໍລິສັດນຳທ່ຽວ, ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ພໍ່, ແມ່, ປະຊາຊົນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ,…