Tag: ຄົນພິການລ້ຽງແມ່

20th November 2019 0

ຮ່າງກາຍ, ສະຕິບໍ່ສົມບູນ ແຕ່ຈິດໃຈເຈົ້າກະຕັນຍູແທ້ ລ້ຽງແມ່ໄດ້

By Admin

ອີກໜຶ່ງເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມສຸດໆ ຫຼັງຈາກທີ່ຊາວເນັດທັງຫຼາຍຕ່າງກໍພາກັນແບ່ງປັນເລື່ອງລາວຂອງໜຸ່ມສະຕິບໍສົມປະກອບລາຍໜຶ່ງ ທີ່ລ້ຽງດູແມ່ໃນໄວຊະລາມາດົນກວ່າ 20 ປີ ໂດຍເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳມາເຜີຍແຜ່ໂດຍເວັບໄຊຂ່າວດັງ ເນື້ອຫາໃຈຄວາມຂ່າວໄດ້ລະບຸໄວ້ດັ່ງນີ້… ຊາຍໜຸ່ມຍອດກະຕັນຍູສະຕິບໍ່ສົມປະກອບຕັ້ງແຕ່ເກີດມາ ຊື່ວ່າ ເປ້ຍ ຫຼື ແຫຼມຫຼາວ ອາຍຸ 38 ປີ ທີ່ພັກອາໄສ່ຢູ່ເຮືອນເລກທີ່239 ໜ່ວຍ25 ໝູ່ບ້ານໃໝ່ພັດທະນາ ບ້ານໝອງສາຫຼ່າຍ ເມືອງປາກຊ່ອງ…