Tag: ຄົນຈີນ

3rd February 2020 0

ຜ່ານ 27 ສະຖານທີ່ໃນລາວມາແລ້ວ ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂລນາ

By Admin

ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄໂຣນາຈີນຜູ້ທີ່ຖືກກວດພົບໃນວັນທີ 01 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2020ຢູ່ຈີນ ຜູ້ກ່ຽວມາທອງທ່ຽວຢູ່ລາວໃນຊ່ວງ26ຫາ30 ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຈາກ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽງຈີນຖັງອຽນ ສະຖານທີ່ລວມມີ27ຈຸດ ຖ້າມີຄົນມີອາການໄຂ້ ໄອ ຖອກທ້ອງ ຫາຍໃຈຍາກ ຕ້ອງຮີບໄປຫາໝໍ ພະຍາດນີ້ສາມາດຄວບຄຸ້ມ ແລະ ປົວໄດ້ເດີພ່ຽງແຕ່ຂໍໃຫ້ປ້ອງກັນແລະຄຸ້ມຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ່ບໍ່ໃຫ້ລະບາດໄປອີກເດີ ວັນທີ 26 ເດືອນມັງກອນ 1…