Tag: ຄູຫຼໍ່

20th January 2020 0

ບາງທີ່ການມີຄູໜ້າຕາດີ ກໍເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການຕັ້ງໃຈໄປຮຽນເດີ້ ເຫດຜົນທີ່ໄປໂຮງຮຽນບໍ່ຂາດ

By Admin

ສື່ຕ່າງປະເທດໄດ້ລົງພາບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໄວ້ວ່າ: ພໍ່ແມ່ສົງໄສ ເປັນຫຍັງລູກຄືຕັ້ງໃຈໄປຮຽນແບບຜິດປົກກະຕິຈາກເມື່ອກ່ອນ ແຕ່ພໍຮູ້ຄວາມຈິງທີ່ໂຮງຮຽນກໍເຂົ້າໃຈ . ນີ້ຄືອາຈານ ຫຼື ຄູທີ່ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນ ໜ້າຕາດີ, ດູດີ ຫຼໍ່ ໂອະໂອ່ ດີຕໍ່ໃຈ ແຕ່ຢ່າໄປຫຼົງຮັກຄູຈົນລືມສິ່ງທີ່ຄູສອນ ອັນເປັນບົດຮຽນເດີ້ …