Tag: ຄຸນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ການ​ດື່ມ​ນ້ຳ

15th January 2021 0

ສົງ​ໄສ​ບໍ່? ເປັນຫຍັງ ຕ້ອງດື່ມນ້ຳຫລັງຕື່ນນອນ

By Admin

ສົງ​ໄສ​ບໍ່? ເປັນຫຍັງ ຕ້ອງດື່ມນ້ຳຫລັງຕື່ນນອນ ດັ່ງ​ທີ່ຫຼາຍ​ຄົນ​ຮູ້​ວ່າ ນ້ຳ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ຂາດ​ບໍ່​ໄດ້ ແລະ ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ຄົນ​ເຮົາ​ຄວນມ​ຮ​ນ້ຳ​ໄປຫຼໍ່​ລ້ຽງຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຮ່າງ​ກາຍ ແຕ່​ປານ​ນັ້ນ​ຄົນ​ທີ່​ຮູ້​ວ່າ​ນ້ຳ​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ ແຕ​ກໍ​ບໍ່​ມັກ​ກິນ ສຳ​ລັບ​ບາງ​ຄົນ ແລະ ການ​ດື່ມ​ນ້ຳ​ທັນ​ທີ​ຕອນ​ທີ່​ເຮົາ​ຕື່ນ ຫຼື ຫຼັງຈາກຕື່ນນອນ ຕອນເຊົ້ານັ້ນແມ່ນມີ​ປະ​ໂຫຍດຫຼາຍ ຈະຊ່ວຍໃນການດີທ໊ອກລຳໄສ້, ປັບສົມດຸນຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການອັກເສບຕ່າງໆ, ກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ, ກຳຈັດໄຂມັນສ່ວນເກີນ,…