Tag: ຄຸນປະໂຫຍດ

30th November 2020 0

10 ປະໂຫຍດທີ່ເຈົ້າອາດ​ຍັງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບ “ໝາກນັດ”

By Admin

ໝາກນັດນອກຈາກຈະມີລົດຊາດຫວານອົມສົ້ມ ສົດຊື່ນຊຸ່ມຊໍ່າແລ້ວຍັງມີລາຄາທີ່ສະບາຍກະເປົ໋າຈົນແທບຈະຊື້ມາກິນທຸກມື້ ໝາກນັດຍັງມີປະໂຫຍດທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນອີກດ້ວຍ. 1 ໝາກນັດມີປະໂຫຍດທຸກສ່ວນ​ເລີຍ, ໃບສາມາດນໍາມາເຮັດເຈ້ຍ ແລະ ເຊືອກ, ເປືອກທີ່ສາມາດນໍາໄປເປັນອາຫານງົວ ແລະ ໝັກເປັນປຸຍ ສ່ວນແກນຂອງມັນຍັງສາມາດຊ່ວຍແກ້ນິ່ວໄດ້ອີກດ້ວຍ. 2 ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານ ໂດຍສະເພາະອາຫານຈໍາພວກໂປຣຕິນ ດັ່ງນັ້ນໃຜທີ່ມັກກິນຈໍາພວກຊິ້ນດາດ ຢ່າລືມກິນໝາກນັດຕາມຫຼັງເພື່ອຊ່ອຍຍ່ອຍອາຫານ. 3 ໃຜທີ່ມັກນໍາຊີ້ນມາປຸງແຕ່ງອາຫານລອງໝັກກັບໝາກນັດເບິ່ງຮັບຮອງວ່າຈະໄດ້ຊິ້ນເນື້ອນຸ່ມໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງທຸບເລີຍເເຫຼະ 4…

13th January 2020 0

ວ້າວ! ກໍາຈັດໝ້ຽງງ່າຍໆເລີຍພຽງໃຊ້ນໍ້າອັດລົມເທໃສ່

By Admin

ນໍ້າອັດລົມ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ຫຼາຍໆຄົນມັກດື່ມກິນ ເຊິ່ງກໍມີຫຼາຍລົດຊາດ ແລະ ຫຼາຍຜະລິດຕະພັນແຕກຕ່າງກັນໄປ ຮູ້ບໍ່ວ່ານອກຈາກຈະໃຊ້ດື່ມກິນແຊບແລ້ວ ນໍ້າອັດລົມຍັງມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາເອງກໍບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນເຊັ່ນ: 1 ຊ່ວຍເຮັດຄວາມສະອາດຄາບໄຂມັນຢູ່ເສື້ອຜ້າໄດ້ ຫຼາກຊຸດເສື້ອຜ້າຂອງເຮົາຫາກເປື້ອນຄາບໄຂມັນ ສາມາດປະສົມແຟັບ ຫຼື ສະບູຝຸ່ນ ປົນກັບນ້ຳອັດລົມ 1 ປ໋ອງ ແລ້ວຊັກດ້ວຍເຄື່ອງຊັກຜ້າ ຫຼື ມືຕາມປົກກະຕິ, ນ້ຳອັດລົມຈະຊ່ວຍສະຫລາຍຄາບມັນຢູ່ເສື້ອຜ້າເຮົາໄດ້,…