Tag: ຄິວ​ລົດ​ເມສາຍ ໄອເຕັກ-ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ສະຫນາມບິນ

24th March 2020 0

ນັບ​ແຕ່​ມື້​ນີ້​ໄປ ຄິວ​ລົດ​ເມສາຍ ໄອເຕັກ-ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ສະຫນາມບິນ ປິດໃຊ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວ

By Admin

ສໍາລັບໃຜທີ່ໃຊ້ບໍລິການລົດເມ ໂດຍສະເພາະສາຍ ໄອເຕັກ-ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ສະຫນາມບິນ ຮູ້ໄວ້ວ່ານັບແຕ່ວັນທີ 24 ມີນາ 2020 ທາງຄິວລົດເມດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ປິດໃຊ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວ. ໂດຍອີງຕາມ ການແຈ້ງເຕືອນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ ໂຄວິດ – 19 ລະບາດ, ທາງລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ…