Tag: ຄັດເລືອກຍ້ອງຍໍຜູ້ມີຜົນງານດີເດັ່ນ

11th June 2020 0

ເມືອງຫົງສາ ຄັດເລືອກຍ້ອງຍໍຜູ້ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະກອບສ່ວນແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໄລຍະ 5 ປີ

By Admin

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2020 ຫ້ອງການ ພາຍໃນ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຄັດເລືອກຍ້ອງຍໍຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຄື: 2014-2020 ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງ.…