Tag: ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ເປີດຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ແລ້ວ

11th March 2020 0

ສະໝັກດ່ວນ! ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ເປີດຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ແລ້ວ

By Admin

ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ໄດ້ເປີດຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ປະຈຳປີ 2020 ຈຳນວນ 10 ສາຂາ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມເປີດຂາຍຟອມໃນວັນທີ 18-20 ມີນານີ້. ເຊິ່ງວິຊາສະເພາະທີ່ຕ້ອງການມີຄື: ກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີ, ກົດ ໝາຍການປົກຄອງ, ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານ ລັດຖະກິດ, ວິຊາການປົກຄອງ, ເສດຖະສາດການພັດທະນາ…