Tag: ຄອກໄກ່

6th May 2022 0

ໄອເດຍໜ້າສົນໃຈ ເອົາໄປດັດແປງຄອກໄກ່ເລີຍ ເລີດໆ

By Admin

ໄອເດຍໜ້າສົນໃຈ ເອົາໄປດັດແປງຄອກໄກ່ເລີຍ ເລີດໆ . . ໄອເດຍໜ້າສົນໃຈ ເອົາໄປດັດແປງຄອກໄກ່ເລີຍ ເລີດໆ . ປານສວນສະໜຸກໄກ່ເລີຍແຫຼະແບບນີ້ນະ . ສາມາດເອົາອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆມາປະດິດເປັນຄືສວນສະໜຸກ ຄອກໄກ່ໃຫ້ໜ້າຮັກ ໜ້າຮັກ ແຖມຍັງປະຢັດເວລາໃນການເກືອ ການໃຫ້ນໍ້າໄກ່ອີກ