Tag: ຄວນຍອມແພ້ໃຫ້ກັບຊີວິດ

29th January 2021 0

5 ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຄວນຍອມແພ້ໃຫ້ກັບຊີວິດ! ສູ້​ຕໍ່​ໄປ

By Admin

5 ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຄວນຍອມແພ້ໃຫ້ກັບຊີວິດ ວ່າກັນວ່າຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງຊີວິດບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ການບໍ່ເຄີຍລົ້ມແຕ່ຢູ່ທີ່ການລຸກຂຶ້ນໃຫມ່ໃຫ້ໄດ້ທຸກຄັ້ງຕ່າງຫາກ ລອງມາອ່ານ5ວິທີ່ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຄ່ງແກ່ງຂຶ້ນ 1 ລອງນັ່ງຕັ່ງແລ້ວຈິນຕະນາການວ່າເຮົາອາຍຸ85ປີທີ່ກຳລັງເບິ່ງຍ້ອນຫຼັງ ຖ້າມື້ນີ້ເຮົາຍອມລົ້ມເລີກ ເຮົາຈະເສຍໃຈບໍ່ ແລະ ຖ້າຕັດສິນໃຈແຕກຕ່າງອອກໄປຈະເປັນແນວໃດ 2 ຢ່າດູຖູກໂຕເອງ ຢ່າຟ້າວຕັດສິນໃຈວ່າເຮົາເຮັດມັນບໍ່ໄດ້ ການໃຫ້ໂອກາດໂຕເອງໄດ້ລົ້ມແນ່ເປັນເລື່ອງທີ່ດີຕໍ່ການເຕີບໂຕເຊັ່ນກັນ 3 ມັນຈະດີຂຶ້ນໆ ເມື່ອໃດທີ່ຄິດວ່າໃກ້ຈະບໍ່ໄຫວທ່ອງໄວ້ວ່າ “ອີກຈັກໜ້ອຍ”ແລ້ວເຮົາຈະຫຼອດແນ່ນອນ 4 ຄວາມຍາກລໍາບາກສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຊື້ງເຖິງຄວາມສຳເລັດ…