Tag: ຂ່າວ ການເງິນ

15th January 2021 0

ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ເກັບລາຍຮັບເກີນແຜນ 53 ຕື້ກວ່າກີບ

By Lao Admin

ເຖິງວ່າສະພາບເສດຖະກິດທົ່ວໂລກກໍ່ຄືສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບັຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍ່ຕາມແຕ່ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃນປີ 2020 ໄດ້ ເກີນແຜນການທີ່ຂັ້ນເທີງມອບໝາຍໃຫ້ຈໍານວນ 53 ຕື້ກວ່າກີບ. ທ່ານ ຄຳສຸວັນ ວົງສິນນະສອນ ຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບໂດຍລວມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ-ມາດຕະການຕ່າງໆໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະປະຈຳປີ 2020 ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ປະກອບມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ…