Tag: ຂອງ​ຂວັນ

9th February 2021 0

​ໜຸ່ມໆ ບໍ່​ຮູ້​ຈະ​ເອົາ​ຫຍັງ​ໃຫ້​ແຟນ ລອງ 6 ຢ່າງ​ນີ້ ຮັບ​ຮ້ອງ​ຖືກ​ໃຈ​ສາວໆ​ແນ່ນອນ

By Admin

ຂອງຂວັນທີ່ຜູ້ຍິງຢາກໄດ້ທີ່ສຸດ ເຫັນແລ້ວປະທັບໃຈ ຄື 6 ສິ່ງນີ້ 14 ກຸມພາ ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ຫຼາຍຄົນຄົງກຽມຂອງຂວັນ ຫຼື ມີແຜນເຊີໄພ້ ຄົນຂອງໃຈ, ຄົນທີ່ທ່ານຮັກກັນແລ້ວ ໂດຍສະເພາະໜຸ່ມໆ ທີ່ຢາກໃຫ້ມື້ນັ້ນເປັນວັນສຳຄັນອີກມື້ ແລະ ໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກປະທັບໃຈ ບໍ່ແມ່ນວັນວາເລັນທາຍ ວັນອື່ນໆກໍຄືກັນ ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ຮູ້ຈະເອົາຫຍັງໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນ…