Tag: ກໍໃຫ້ເກີດການໂຮມຊຸມນຸມ

15th April 2020 0

ດ່ວນ !!! ບໍລິສັດ ສີສົມບັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຂໍໂທດສັງຄົມ ຕໍ່ການແຈກຢາຍເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກ ກໍໃຫ້ເກີດການໂຮມຊຸມນຸມ

By Admin

ໃນວັນທີ 15 ເມສາ 2020 ນີ້, ບໍລິສັດ ສີສົມບັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ໄດ້ມີນ້ຳໃຈຈັດກິດຈະກຳ ແຈກຢາຍເຄື່ອງບໍລິໂພກ ເປັນຕົ້ນ ເຂົ້າສານ, ໜີ່, ໄຂ່ ແລະ ນໍ້າດື່ມ ໃຫ້ປະຊາຊົນເພື່ອບັນເທົາທຸກ ໃນຊ່ວງວິກິດການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອໄວຣັດໂຄວິດ-19…