Tag: ກໍລະນີຖຽງກັນສະໜັ່ນ ທີ່ຕະຫຼາດ ສະຫວັນໄຊ

22nd April 2020 0

ຟັງຄຳຊີ້ແຈງ ລະຫວ່າງແມ່ຄ້າ ກັບຜູ້ຊື້ ກໍລະນີມີປາກສຽງກັນ ທີ່ຕະຫຼາດແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ມີຄລິບ)

By Admin

ກາຍເປັນປະເດັນທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ສຳລັບປະເດັນທີ່ມີປາກສຽງກັນລະຫວ່າງແມ່ຄ້າ ກັບຜູ້ຊື້ ຢູ່ຕະຫຼາດໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ຈາກກໍລະນີ ທີ່ຜູ້ຊື້ ຊື້ກຸ້ງ ຈຳນວນ 4 ໂລ ທີ່ແມ່ຄ້າຊັ່ງຊິງຂາຍໃຫ້ ແຕ່ເມື່ອເອົາໄປຊັ່ງຊິງໜ່ວຍອື່ນມີພຽງແຕ່  2,5 ກິໂລເທົ່ານັ້ນ ເຮັດລູກຄ້າກັບມາໂວຍແມ່ຄ້າ ແລະ ມີປາກສຽງກັນສະນັ່ນຕະຫຼາດ.…