Tag: ກ່ອງໂຟມໃສ່ອາຫານ

28th December 2019 0

ສິ່ງໃກ້ໂຕທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ! ອັນຕະລາຍຈາກກ່ອງໂຟມໃສ່ອາຫານ

By Admin

ຫຼາຍຄົນກໍ່ອາດຈະເຄີຍກິນອາຫານແບບໃສ່ກ່ອງໂຟມກັນແນ່ນອນແມ່ນບໍ່ ເພາະສະດວກສະບາຍ, ວ່ອງໄວ, ກິນຢູ່ສະຖານທີ່ໃດກໍ່ໄດ້, ປະຢັດເວລາ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນກິນແລ້ວກໍ່ບໍ່ຕ້ອງລ້າງອີກ. ເຊິ່ງຮູ້ ຫຼື ບໍ່ ຄວາມສະດວກສະບາຍກັບກ່ອງໂຟມນັ້ນມັນໄດ້ແຝງໄປດ້ວຍໄພຮ້າຍທີ່ອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້. ແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບັນຈຸພັນຂອງ ບໍລິສັດບັນຈຸພັນເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ວ່າ: ກ່ອງໂຟມທີ່ໃຊ້ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປມັກຈະເປັນສີດຳໆເປັນຈຸດໆ ຍ້ອນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກກະບວນການກັ່ນນ້ຳມັນປິໂຕລຽມເພື່ອປະກອບກັບສານສໄຕລີນ (Styrene) ໂດຍມີໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຄ້າຍຮໍໂມນເອດໂຕເຈນ (Estrogen) ໃນເພດຍິງ.…