Tag: ກຽມສ້າງສະຖານີ ລົດເມນະຄອນ

20th December 2019 0

ຂ່າວດີ! ກຽມສ້າງສະຖານີລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ

By Admin

ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ຍານພາຫະນະຂອງປະເທດລາວເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອັນເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມແອອັດຂອງການສັນຈອນບົນທ້ອງຖະໜົນເພີ່ມຂຶ້ນ. ພາບຈຳລອງສະຖານີລົດເມ ໃນໂອກາດທີ່ ນະຄອນກຽວໂຕ(ປະເທດຍີ່ປຸນ) ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ລົດເມຈຳນວນ 25 ຄັນໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນຄະນະດຽວກັນ ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ ກໍ່ໄດ້ມີແຜນຢາກໃຫ້ລົດເມແລ່ນເຂົ້າຜ່ານ…