Tag: ກິດຈະການທີ່ເປີດ ແລະ ປິດໄດ້

5th May 2020 0

ສ່ອງ! ກິດຈະການແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດບໍລິການ ແລະ ປິດດຳເນີນການ

By Admin

ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມ ເພື່ອຮັບມືກັບການລະບາດ ຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະໃຫມ່ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ຊຸມຊົມໄດ້ກັບມາໃຊ້ຊີວິດຕາມປົກກະຕິເທື່ອລະກ້າວ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໂຮງແຮມ, ຣີສອດ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ,…