Tag: ກຳລັງປະກອບອາວຸດ

16th February 2020 0

ພະນັກງານກຳລັງປະກອບອາວຸດ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ເດີນທາງໄປຊ່ວຍເຫລືອ ປະຊາຊົນເມືອງ ອູຮັນ ສປ ຈີນ

By Admin

ເຫັນແລ້ວປື້ມໃຈແທນ ຍາມຍາກມີຫຍັງກໍຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ຍິ່ງຕອນນີ້ຈີນປະເເຊີນກັບໄວຣັດ ໂຄວິດ 19 ແລະ ມີການລະບາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕະຫຼອດ ລາວເຮົາເອງກໍ່ສົ່ງກຳລັງໃຈ ແລະ ເຄື່ອງຂອງສຳພາລະ ຈາກພະນັກງານກຳລັງປະກອບອາວຸດ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ເດີນທາງໄປຊ່ວຍເຫລືອ ປະຊາຊົນເມືອງ ອູຮັນ ສປ ຈີນ ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາຜ່ານມາ…