Tag: ກຳນົດມື້ສອບເສັງສາຍສາມັນສຶກສາ

5th May 2020 0

ກຳນົດອອກມາແລ້ວ! ມື້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນສຳລັບສາຍສາມັນສຶກສາ ປໍ5, ມໍ4 ແລະ ມໍ7

By Admin

ເນື່ອງໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ອັນເນື່ອງມາຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ໂຄວິດ-19 ໃນຫຼາຍປະເທດ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ ກໍມີການຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາທົ່ວປະເທດຈຶ່ງໄດ້ໂຈະ ການຮຽນ-ການສອນໃນສະຖານສຶກສາຊົ່ວຄາວ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ເຖິງ 17 ພຶດສະພາ 2020. ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ…