Tag: ກຳນົດບໍ່ເກີນ 50.000 ກີບ

31st March 2020 0

ຊົມເຊີຍ! ກະຊວງການຄ້າ ອະນຸຍາດໃຫ້ 2 ບໍລິສັດ ຂາຍລາຄາຜ້າອັດປາກບໍ່ເກີນ 50.000 ກັບ/ກັບ

By Admin

ອີງຕາມແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0252/ກຄພນ ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ຂອງກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການ ເຖິງ ບໍລິສັດ ຊີບີເອຟ (CBF) ຟາຣມາ ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ…