Tag: ກຳຈັດແມງໄມ້ໄດ້ທຸກຊະນິດ

9th May 2020 0

3 ພືດສະໝຸນໄພໃກ້​ໂຕ ກຳຈັດແມງໄມ້ໄດ້ທຸກຊະນິດ!!

By Admin

ຄິດ​ວ່າຫຼາຍ​ເຮືອນ​ກໍ​ເປັນ​ຄື​ເຮືອນ​ແອັດ ທີ່​ມີ​ແມງ​ໄມ້​ຕ່າງໆ ມາ​ຕ່ອມດອກ​ໄຟ, ມາ​ເອງ​ແບບ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເຊີນ ຫຼື ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ​ໃນ​ນັ້ນ ເຊັ່ນ ແມງ​ມີ່ ແມງວັນ ຍຸງ​ຕ່າງໆ . ຫຼາຍເຮືອນກໍຄົງຈະເລືອກໃຊ້ສານເຄມີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາສີດຍຸງ ຢາຂ້າແມງໄມ້ຕ່າງໆ ທັ້ງທີຮູ້ວ່າມັນມີຜົນຂ້າງຄຽງ ແລະໄພອັນຕະລາຍຈາກສານເຄມີເຫຼົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນຈະບໍ່ມີທາງເລືອກ ເພາະວ່າມັນເປັນວິທີດຽວທີ່ເຮັດໃຫ້ແມງໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ໜີໄວແຕ່ ມັນຈະດີກວ່ານີ້ຖ້າເປັນວິທີທີ່ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງຕໍເຮົາເອງແຖມຍັງມີປະສິດທິຜົນ ແລະປອດໄພ.…