Tag: ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່

18th May 2021 0

ຖືກ​ໃຈ​ໂພ​ສ​ນີ້ “ຢ່າຖຽງເມຍ, ຟັງຄວາມເມຍແລ້ວ ຊິວິດຈະດີເອງ” ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຄື ສີ່ງການປ່ຽນແປງຊິວິດຫລາຍໆດ້ານ

By Admin

ຈາກໂພສ Xieng Sourasith Hkl ຫຼັງຈາກແຕ່ງງານ ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຄື ສີ່ງທີ່ປ່ຽນແປງຊິວິດຫລາຍໆດ້ານ. ຈາກຜູ້ຊາຍທຳມະດາ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຄີດຫຍາກປະຫຍັດ ໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍ, ໃຊ້ເງີນໃປກັບ ວັດຖຸສີ່ງຂອງ ຫລາຍໆຢ່າງທີ່ ບໍ່ຈຳເປັນ . ຈົນມາປະຈຸບັນ ເວລາ ການທີ່ຈະຊື້ຫຍັງຕ້ອງຄີດໄຕ່ຕອງ ຄີດແລ້ວ…