Tag: ການໃຊ້ຊີວິດ

26th November 2019 0

ໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ເປັນຂອງຕົວເອງ ຢ່າພະຍາຍາມໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ຖືກໃຈຄົນອື່ນ

By Admin

ເປັນບົດຄວາມຂໍ້ຄິດດີໆ ທີ່ວັນນີ້, ແອັດມິນຈະມານຳສະເໜີ ໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນອີກໜຶ່ງຂໍ້ຄິດທີ່ດີໃຫ້ກັບຫຼາຍໆຄົນ ທີ່ທໍ້ແທ້ ກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ແລ້ວຈຶ່ງຄວນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະໄຕ່ຕອງວ່າ ຖ້າຂອງທີ່ມີຄ່າ ຫາກໄປຢູ່ກັບຄົນທີ່ບໍ່ຄຸນຄ່າ ຂອງສິ່ງນັ້ນ ກໍ່ອາດໄຮ້ຄ່າ; ລູກນ້ອງບາງຄົນມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ເຈົ້ານາຍບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ ລູກນ້ອງຄົນນັ້ນກໍ່ເບິ່ງໄຮ້ຄ່າ.ພັນລະຍາ ບາງຄົນ ມີຄຸນຄ່າ…