Tag: ການສຶກສາ

18th November 2019 0

ວ້າວໆ! ໂຄດເກັ່ງ7ສາວ ລູກຊາວນາ ຈົບປະລິນຍາຕີ ດີກຣີກຽດນິຍົມທຸກຄົນ

By Admin

ດີໃຈ ແລະ ປື້ມໃຈສຸດໆກັບຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ ທີ່ມີລູກສາວຮຽນເດີ, ຮຽນເກັ່ງ ຈົບປະລິນຍາຕີ ຄວ້າກຽດນິຍົມມາໄດ້ທຸກຄົນ. ເຊິ່ງເລື່ອງລາວດີໆເຫດການນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຄອບຄົວໜຶ່ງ ທີ່ປະເທດເພື່ອບ້ານ (ປະເທດໄທ) ທີ່ພໍ່ແມ່ມີອາຊີບຊາວນາ ທີ່ຈັງຫວັດ ຍະໂສທອນ ທີ່ມີລູກໆປະສົບຄວາມສຳເລັດ ເຊິ່ງບອກໄດ້ເລີຍວ່າ ຄອບຄົວນີ້ເກັ່ງທຸກຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ພູມໃຈເປັນຍ່າງຍິ່ງ. ທ່ານ…