Tag: ການຂາຍຫວຍເຖື່ອນ

23rd December 2020 0

ເລັ່ງແກ້ໄຂການພະນັນອອນລາຍ ແລະ ການຂາຍຫວຍເຖື່ອນ !

By Admin

ຄຄອຊ ຈະເລັ່ງແກ້ໄຂການພະນັນອອນລາຍ ແລະ ການຂາຍຫວຍເຖື່ອນ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ (ຄຄອຊ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າຈະປັບປຸງວຽກງານຂອງການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດຫຼາຍດ້ານໂດຍສະເພາະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທີ່ເກີດຢູ່ໃນສັງຄົມອອນລາຍ ເຊັ່ນ: ການພະນັນອອນລາຍ ແລະ ການຂາຍຫວຍເຖື່ອນ ແລະ ອື່ນໆ. . ຄຄອຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີເພື່ອສະຫຼຸບວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ 2020…