Tag: ກະຊວງການເງິນ

12th June 2020 0

ໄຂ​ຂໍ້​ຂ້ອງ​ໃຈ ເປັນ​ຫຍັງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ຈຶ່ງ​ເປ​ັນ​ຜູ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ ຜອ ຄົນ​ໃໝ່ ຂອງ ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ລາວ

By Admin

ຫຼັງຈາກທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 1439/ກງ ລົງວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ວ່າການອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ໂດຍມີຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະການຮ່ວມມື ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນຜູ້ວ່າການອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສົງໄສວ່າ…

12th April 2020 0

ຂ່າວດີ!​ ລັດຖະບານ ຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ ເງິນເດືອນ 5 ລ້ານກີບລົງມາ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ

By Admin

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 1027/ກງ ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2020 ວ່າດ້ວຍ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທັງໝົດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ມີລາຍໄດ້…