Tag: ກອງເຊຍ

12th May 2022 0

ໜ້າຮັກ ແທ້ ຢາກໄປເຊຍທີມຊາດລາວຂ້າງເຈົ້າ Amone Chanthamath

By Admin

ໜ້າຮັກກກ ແທ້ ຢາກໄປເຊຍທີມຊາດລາວຂ້າງເຈົ້າ Amone Chanthamath ສ່ອງຄວາມໜ້າຮັກຂ້າງສະໜາມ Amone Chanthamath ກອງເຊຍທີມຊາດລາວ ໜ້າຮັກກກ ແທ້   ວ່າທີ່ໝໍໃນະອະນາຄົດ! “ອາມອນ” ຫລື ນ້ອງມົດນ້ອຍ ການຮຽນກໍດີ ສິລະປະດົນຕີກໍເດັ່ນ ປັດຈຸບັນ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ທີ່ມະຫາໄລແພດສາດທ້າຍບິງ…