ຈາກ​ຮ້ອງ​ໃສ່ໄມ້ແສ້ກາງປ່າ ສູ່ສຽງ​ດັງ​ກ້ອງ​ໃສ່ໄມ​ເທິງ​ເວ​ທີໃນ​ເມືອງ​ໃຫຍ່ ຊົມ​ເຊີຍ​ເດັກ​ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້ ນ້ອງມິນລີ້ ຊະນະເລີດການແຂ່ງຂັນຮ້ອງເພງ

ຈາກ​ຮ້ອງ​ໃສ່ໄມ້ແສ້ກາງປ່າ ສູ່ສຽງ​ດັງ​ກ້ອງ​ໃສ່ໄມ​ເທິງ​ເວ​ທີໃນ​ເມືອງ​ໃຫຍ່ ຊົມ​ເຊີຍ​ເດັກ​ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້ ນ້ອງມິນລີ້ ຊະນະເລີດການແຂ່ງຂັນຮ້ອງເພງ

7th October 2020 0 By Admin

You are unauthorized to view this page.