ເຕືອນ​! ໝາກມ່ວງ ທີ່ມີຮອຍຊໍ້າຈຸດດຳໆແບບ​ນີ້ ບໍ່​ຄວນ​ກິນ ສ່ຽງກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ ອັກເສບ ເພາະ…

ເຕືອນ​! ໝາກມ່ວງ ທີ່ມີຮອຍຊໍ້າຈຸດດຳໆແບບ​ນີ້ ບໍ່​ຄວນ​ກິນ ສ່ຽງກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ ອັກເສບ ເພາະ…

3rd October 2020 0 By Admin