ຂົວຂ້າມແກ້ງຫຼວງ ຂົວທີ່ປະຊາຊົນຝາກນໍ້າບ້ານອາລອງ ຊ່ວຍກັນສ້າງຂຶ້ນ

ຂົວຂ້າມແກ້ງຫຼວງ ຂົວທີ່ປະຊາຊົນຝາກນໍ້າບ້ານອາລອງ ຊ່ວຍກັນສ້າງຂຶ້ນ

10th December 2019 0 By Admin

ຂົວຂ້າມແກ້ງຫຼວງ ຫຼື ຫຼາຍໆຄົນຮູ້ກັນດີແມ່ນຂົວແກ້ງອາລອງ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຂົວແຫ່ງນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນຂົວທີ່ມີສາຍານາມວ່າ: ເປັນຂົວແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ ເນື່ອງຈາກຂົວແຫ່ງນີ້ແມ່ນປະຊາຊົນຝາກນໍ້າບ້ານອາລອງ ຊ່ວຍກັນສ້າງຂຶ້ນ ດ້ວຍມືເຂົາເອງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນນໍາໃຊ້ໄມ້ທີ່ປະຊາຊົນຕັດມາເອງ.

ຂົວແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ ຂົວແຫ່ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໃນທຸກໆປີ ເນື່ອງຈາກຊ່ວງລະດູຝົນນໍ້າແກ້ງນີ້ຈະຍຶ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຊຸໄຫຼເອົາຂົວແຫ່ງນີ້ໄປ ຫຼັງຈາກຝົນເຊົາກ້າວສູ້ລະດູແລ້ງ ປະຊາຊົນກໍ່ຈະພາກັນຕັດໄມ້ມາສ້າງອີກ ເຊິ່ງຈະເຮັດແບບນີ້ໝູນວຽນກັນທຸກປີ ແລະ ໄມ້ທີ່ມາສ້າງກໍ່ຈະມອບໃຫ້ທຸກເຮືອນເປັນພັນທະຈຳນວນໄມ້ທີ່ນຳມາສ້າງ.

ລົດຈັກ-ລົດໃຫຍ່ຂ້າມໄດ້ແບບສະບາຍ ໄມ້ທີ່ນຳມາສ້າງ ມີທັງໄມ້ປ່ອງ ແລະ ໄມ້ຈິງ ເຊິ່ງມີຈຳນວນມະຫາສານຫຼາຍໆ 1000 ລຳມາສ້າງ ເຫັນວ່າເຮັດດ້ວຍໄມ້ແບບນີ້ບອກໄດ້ຄຳດຽວວ່າ ແໜ້ນໜາສຸດໆທັງລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່ທົ່ວໄປ (ຍົກເວັ້ນລົດບັນທຸກ) ແມ່ນສາມາດຂ້າມໄດ້ແບບສະບາຍ ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນບັນຍາກາດດີເໝາະແກ່ການຈະສ້າງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ.

ຂົວອາລອງ
ຫາກທ່ານໃດມີໂອກາດໄດ້ໄປຢ່າລືມໄປແວ່ຖ່າຍຮູບເດີ ທັງງາມທັງອາກາດດີ

ຈາກ: https://www.laos360c.com/