ສາວ​ສຸດ​ທົນ ຫຼັງ​ພົບ​ເຫັນ​ເສັ້ນ … ໃນ​ເຂົ້າ​ໜົມ ງານ​ນີ້ ຮາກ​ຈະ​ອອກ, ຖົ່ມນ້ຳລາຍຖິ້ມເບີດມື້

ສາວ​ສຸດ​ທົນ ຫຼັງ​ພົບ​ເຫັນ​ເສັ້ນ … ໃນ​ເຂົ້າ​ໜົມ ງານ​ນີ້ ຮາກ​ຈະ​ອອກ, ຖົ່ມນ້ຳລາຍຖິ້ມເບີດມື້

29th September 2020 0 By Admin